ทัวร์ปักกิ่ง กอบด้วยพระราชประวัติศาสตร์ยาวเจ็ดชั่วโคตร วางอยู่ในดินแดนจีน คือเมืองสาธารณะของประเทศจีน

ปักกิ่ง ไม่ใช่หรือ เป่ย์จิง ก่อตั้งอยู่ภายใน ทัวร์ปักกิ่ง  ชาติจีน เป็นเมืองหลวง ทัวร์ปักกิ่ง ของประเทศจีน มีพระนามรวบรัดว่า จิง ตั้งอยู่ที่ดินแดนบรรพ์เฉียงเหนือของ ทำเนียบราบหวาเป่ย์ ชื่อเดิมคือ จี่ คราววสันตสารทและสมัยรณประเทศยังมีชีวิตอยู่เมืองหลวงของภาคจนกระทั่ง สมัยราชวงศ์เหลียว มีชีวิตบูรีหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองหลวงเครื่องใช้จีนตั้งแต่ยุคราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนบรรลุ สาธารณรัฐจีน เคยใช้ชื่อเล่นจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง เพราะว่ามีชื่อเรียกทั้งเกลี้ยงกระทั่ง 60 ชื่อ เริ่มตั้งคือ ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก นครตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน หารทั้งเป็น 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่ขึ้นไปโด่ต่อส่วนกลาง ชั้นเนื้อที่ทั่วกรุงปักกิ่งประกอบด้วยอาบัน 16,800 ตาตารางกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั่วกันพาราเป่ย์นครเป่ย์มีประชากร 1,136,300 สัตว์สองเท้า กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์การนคร วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีป้อมปราการเมืองจีน พระราชวังโบราณ หอสักการะบูชาฟ้าเทียนถัน สุสานพระราชาธิราชช่วงเวลาราชวงศ์หมิง มณฑิรพักร้อนอี๋เหอหยวนและไศลภูเขาเซียงซาน เป็นต้น สมัยปัจจุบันปักกิ่งเป็นขอบเขตงานปกครองพิเศษข้างมหานคร 1 ณ 4 แห่งของ ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

ทัวร์ปักกิ่ง

 

ทัวร์ปักกิ่ง มีชั้นเปรียบเทียบเท่ากับบริเวณขนองจากปักกิ่งได้สารภาพงานจัดตั้งเป็นเมืองหลวงข้าวของเครื่องใช้สาธารณรัฐประชาชนเมืองจีนในปี 1949 เพราะเฉพาะหลังจากระยะเวลา 80 ศตวรรษที่ 20 ประเทศปักกิ่งได้พัฒนาอย่างทั้งหมดไวอย่างเหลือเชื่อ มีการแปลงเนรมิตจากหน้ามือเป็นหลังมือ สมัยปัจจุบันปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน เรือน ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 สูงๆ โดยไม่เพียงแต่รักษาพยาบาลสถานะเมืองโบราณ และอีกต่างหากโชว์ถึงสภาพเมืองที่ทันเวลา กลายเป็นเมืองใหญ่สรรพสิ่งชาติ ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีขนาดพุฒ ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางลู่ ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน การปกครอง การศึกษา การการเคลื่อนย้าย และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่ศูนย์ใจกลางทางเศรษฐกิจนั้นจะธำรงแผ่นดินเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 ภาราหลวงเก่าของจีน พร้อมด้วยหาได้รับเลือกให้กระทำงานแข่งโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกพร้อมด้วย มหานครปักกิ่งมีชีวิตพาราที่มีประวัติศาสตร์ชิ้น ทัวร์ปักกิ่ง การบินไทย แวงนาน นับแต่ ยุคราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนลุล่าสุด เป็นศูนย์กลางเส้นทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วิทยาศาสตร์และขนมธรรมเนียมสิ่งจีน ปักกิ่งประกอบด้วยสถานที่สำคัญมารคประวัติศาสตร์เป็นบ้ามาย เช่น สี่เหลี่ยมด้านเท่า ทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ โคมอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังหน้าร้อน พระราชวังต้องห้าม ครอบครองต้นเงิน 
 
มี ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก พระประวัติความยังมีชีวิตอยู่ลงมา เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาที่แล้วประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย การขุดค้นปะหัว มนุษย์ปักกิ่งตามกลยุทธ์แรกที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งกอบด้วยคดีเจริญ รุ่งเรืองมาถือว่าถึงกระนั้น คริสศตวรรษที่ 13 ในที่ปี พ.ศ. 1964 (ค.ศ. 1421) พระราชาธิราชหย่งเล่อ ได้ทำการก่อ ทัวร์ปักกิ่ง ประเทศจีน ก่อสร้างและออกแบบผัง พาราใหม่และย้ายฐานราชงานชั่วคราวในขณะตรงนั้นพลัด เมืองหนานจิงมาริอีกทั้ง เป่ย์จิง หรือปักกิ่งแห่งช่วงปัจจุบัน ในช่วง 30 ปีที่ทะลุทะลวงมาสู่ปักกิ่งถูกยกสถานะทั้งเป็นภาราสำคัญระดับแผ่นดินครอบครองศูนย์กลางทางการถือบังเหียนการค้า การลงราคาต้นทุนที่สำคัญที่มากข้าวของเครื่องใช้ประเทศจีนในแต่เลิกศกมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามามาหาติดต่อการค้าท่องจำ ทัวร์ปักกิ่ง เมืองหลวงจีน ประพาส ศึกษาเป็นจำนวนเหลือเกินประชาชนชาวปักกิ่งมีอยู่สถานภาพความเป็นอยู่ด้วยกันประกอบด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มตลอดได้รับอิทธิพลมรรคประเพณีนิยมจากตะวันตกมากรุ่งโรจน์พร้อมด้วย กรุงปักกิ่ง ประกอบด้วยสมัญญาเมืองหลายชื่อ วจีต่อว่า ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิงหมายถึง เมืองสาธารณะทางภาคเหนือ ปักกิ่ง มีวิชาประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี หมายความว่า ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 ตัวเมืองหลวงโบราณของจีน แต่งอย่างเดียวยุคราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน พระราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง พร้อมกับราชวงศ์ชิง ปน 5 ราชวงศ์ และทันทีที่ยกขึ้นสาธารณรัฐหมู่ชน ทัวร์ปักกิ่ง จองทัวร์ เมืองจีน