บางคนว่ามีเงินก็ใช้ไปเถิด ตายเมื่อไรก็ไม่รู้เรื่อง มัวแต่คิดเงินอย่างเดียวตายไปมิได้ใช้นั้นแย่เลย! คิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ถูก แต่อย่าลืมคิดเผื่อนิดหน่อยว่าบางกรณีมนุษย์นั่นจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนก็เลยจะตาย โดยเหตุนี้ก่อนตายบางครั้งจำเป็นต้องใช้เงินมากมายเมื่อรักษาสุขภาพ หลักหมื่น หลักแสน หลักล้าน แม้ไม่ต้องการที่จะอยากรักษาแต่ก็ยากที่คนข้างหลังจะไม่ดิ้นรนทำทุกทางเพื่อรักษาชีวิตคนที่รัก ด้วยเหตุนี้ไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสียถ้าหากจะปันเงินที่ใช้จ่ายประจำวัน มาออมไว้ในรูปแบบทำประกันสุขภาพ นอกเหนือจากจะดำรงชีวิตได้สุดกำลังแล้วยังอุ่นใจไม่ต้องตกที่นั่งลำบากคนข้างหลังถ้าหากจำต้องล้มป่วยลง

                                                                                       
ประกันสุขภาพเป็นอย่างไร


ประกันสุขภาพเป็นชนิดของการประกันภัยที่ผู้ทำประกันตกลงลงลายลักษณ์อักษรกับบริษัทประกัน ว่าบริษัททำประกันจะจ่ายทดแทนรายจ่ายต่างๆซึ่งมีต้นเหตุมาจากการดูแลและรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากการโรคภัยหรืออุบัติเหตุ ให้กับผู้ประกัน

                                                                                        
ประกันสุขภาพแบ่งเป็นกี่จำพวก


สำคัญๆแบ่งได้ 2 ต้นแบบคือ


       การประกันสุขภาพรายตัว ซึ่งนิยมทำกันทั่วไป เพื่อให้บริษัทประกันคุ้มครอง|ปกป้อง|ป้องกัน|คุ้มครองปกป้อง|คุ้มครองป้องกัน}จ่ายค่าพยาบาลและทดแทนรายจ่ายต่างๆที่เกิดจากโรคภัย ไข้เจ็บ การประกันสุขภาพหมู่ ซึ่งหน่วยงาน บริษัทต่างๆมากมายนิยมทำเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากร
ซึ่งนอกจากการจำแนกประเภทวิธีการทำประกันสุขภาพแบบรายบุคคลแล้วก็แบบหมู่แล้ว ยังแบ่งย่อยอย่างเช่น


               ประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้สอย วงเงินคุ้มครองปกป้องค่าหมอรูปแบบนี้จะแยกค่าใช้สอยเป็นรายการๆไป ไม่เหมารวม ได้แก่ ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด ค่ายา ค่าห้อง ฯลฯ ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย วงเงินคุ้มครองป้องกันค่ารักษารูปแบบนี้วงเงินจะคุ้มครองค่าพยาบาลแบบไม่แยกรายจ่ายเป็นรายการๆแต่ว่าจะเหมารวมต่อครั้งตามวงเงินคุ้มครองปกป้องที่ระบุ

                                                                                   ประกันสุขภาพว่ากันว่ามีความจำเป็นกับชีวิตของเรา แต่เพราะเหตุไรพวกเราจำต้องใช้บริการ
ข้อควรทราบก่อนทำประกันสุขภาพ


          อย่าลืมเช็คสวัสดิการต่างๆที่คุณมีอยู่แล้ว บางครั้งบางคราวสวัสดิการจากที่ดำเนินการหรือจากรัฐ อาจครอบคลุมการดูแลและรักษาบางอย่างแล้วคุณก็เพียงแต่ทำประกันสุขภาพเพิ่มอีกในจุดที่ยังขาด รีบซื้อเมื่อสุขภาพเกี่ยวกับร่างกายยังแข็งแรง ถ้าหากคอยในตอนที่เริ่มมีลักษณะแตกต่างจากปกติในร่างกาย อาจมีโรคใดโรคหนึ่งที่บริษัทประกันไม่รับทำ ซื้อเมื่ออายุไม่มาก เนื่องจากถ้าหากแก่ขึ้นบางบริษัทบางทีอาจไม่ใคร่ครวญอนุมติซื้อประกันเพราะ|เพราะว่า|เพราะเหตุว่า|เนื่องจาก|เนื่องจากว่า|ด้วยเหตุว่า}เสี่ยงต่อการเกิดโรค


                พินิจพิเคราะห์เบี้ยประกัน ควรจะซื้อประกันสุขภาพแบบที่จ่ายเบี้ยประกันไหว ดังนี้อัตราเบี้ยประกันสุขภาพจะพินิจพิเคราะห์จาก อายุ เพศ สุขภาพ อาชีพ และก็พิจารณาถึงการดำเนินชีวิตว่ามีความประพฤติที่ส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพหรือเปล่า


               ข้อละเว้นในการคุ้มครองรับรองสุขภาพ {โดยทั่วไป|โดยปกติ|โดยธรรมดาประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองป้องกัน การดูแลและรักษาพยาบาลที่มิได้มีต้นเหตุมาจากการเจ็บหรือบาดเจ็บ ได้แก่ วิธีการทำศัลยกรรม การทำหมัน การตำหนิดสิ่งเสพติด เป็นต้น
แนวทางการทำประกันสุขภาพ ถือว่าเป็นการช่วยลดการเสี่ยงอย่างหนึ่งในชีวิต เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ค่ารักษามีราคาสูง หากมีการล้มป่วยขึ้นมาโดยไม่มีการวางเป้าหมายเรื่องการเงินไว้ล่วงหน้าอาจกระทบต่อการดำเนินชีวิตด้านอื่นๆได้ ถ้าหากพิจาณาทำประกันสุขภาพไว้ จึงช่วยลดความรู้สึกกังวลใจในเรื่องนี้ลงได้

 

,,