ประกันภัยรถยนต์ เป็นอย่างไร มาทำความรุ้จัก สัญญาประกันภัยรถยนต์ ว่ามีอะไรบ้าง

1. การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance)

หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย เพื่อความคุ้มครองต่อการสิ้นไปของชีวิต ร่างกายบุคคล ผู้ได้รับภัยจากรถยนต์ ในปัจจุบัน เมืองไทยมีข้อบังคับที่เรียกว่า"พระราชบัญญัติ" คุ้มครองผู้เผชิญภัยจากรถยนต์ พุทธศักราช2535 ( พ ร บ ) เพื่อให้พสกนิกร ผู้ได้รับภัย ได้รับความคุ้มครองปกป้อง และการชดใช้ค่าทำขวัญที่แน่ๆ รวดเร็วทันใจ และยุติธรรม

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)

หมายความถึง การประกันภัยที่เกิดขึ้น ด้วยความเต็มใจของ เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือคนขับขี่รถยนต์โดยมิได้มีสาเหตุมาจากการถูกบังคับโดยกฎหมายแต่อย่างใด ซึ่ง ประกันรถยนต์ ที่ใช้กันอย่างมากมายในตลาดประกันภัยในทุกวันนี้เป็นการ สัญญาประกันภัยในภาคเต็มใจ
 
ประกันภัยรถยนต์ เป็นอย่างไร มาทำความรุ้จัก สัญญาประกันภัยรถยนต์ ว่ามีอะไรบ้าง

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจแบบใหม่ แบ่งได้เป็น 2 แบบ

1. กรมธรรม์แบบไม่บอกชื่อคนขับขี่ ( Un-Named Driver ) เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่คุ้มครองผู้ขับขี่ใครกันแน่ก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัย ยินยอมให้ขับขี่เสมอเหมือนเป็น ผู้เอาประกันภัย
2. กรมธรรม์แบบบอกชื่อผู้ขับขี่ ( Named Driver ) เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ที่นำเอาอายุคนขับขี่มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย รวมทั้งป้องกันแต่ว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องร่วมรับผิด ต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย กรมธรรม์ แบบนี้ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้รถส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถบอกชื่อผู้ขับขี่ได้ ไม่เกิน 2 คน

ชนิดของกรมธรรม์ รวมทั้งความคุ้มครองปกป้อง

การประกันภัยรถยนต์ แบบใหม่ มีความป้องกันให้เลือก 5 ชนิด คือ
 
 
ประเภท 1 ให้ความคุ้มครองปกป้องครอบคลุมเยอะที่สุด คือ
ความยอมรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และก็ผู้โดยสารในรถยนต์
ความรับผิดต่อเงินทองของบุคคลภายนอก
ความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องด้วยไฟเผา และก็การหาย

ประเภท 2 ผู้เอาประกันภัยประเภทนี้ จะได้รับความป้องกัน เป็น
ความยอมรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และก็ผู้โดยสารในรถ
ความยอมสารภาพต่อเงินทองของบุคคลภายนอก
ความเสื่อมโทรมต่อตัวรถยนต์เพราะไฟเผา แล้วก็การสูญหาย

ประเภท 3 ซึ่งเป็นชนิดที่ให้ความป้องกันเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้
ความรับสารภาพต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก แล้วก็ผู้โดยสารในรถยนต์
ความรับสารภาพต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประเภท 4 ซึ่งเป็นชนิดที่ให้ความป้องกันเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อเงินของบุคคลภายนอก ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/ครั้ง

ประเภท 5 ผู้เอาประกันภัยจำพวกนี้ จะได้รับความป้องกัน
ความยอมสารภาพต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก แล้วก็ผู้โดยสารในรถยนต์
ความยอมรับผิดต่อเงินทองของบุคคลภายนอก
ความเสื่อมโทรมของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย แม้กระนั้นจำต้องแจ้งคู่แค้นได้เท่านั้น
ความทรุดโทรมต่อตัวรถยนต์เนื่องจากไฟลุก และก็การหาย

,,