บอกเล่าประสบการณ์ หา งาน เปิดมุมมองโอกาสใหม่ในการสมัครงาน

คุณจะได้เข้าใจว่าเส้นทางอาชีพนั้นๆ พร้อมให้ทุกคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอเพียงทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองในงานที่ใช่ ใช่สำหรับคุณหรือไม่ก่อนที่คุณจะผูกมัดตนเองกับงานดังกล่าวเป็นการถาวร มักต้องการอยู่กับคนที่มีไอเดีย ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ที่คล้าย ๆ กัน ก็เป็นสัญญาณแรกเลยว่าเรามีวัฒนธรรมที่มองไม่เห็นอยู่ ต้องยอมรับว่าโลกได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว คุณก็จะมีโอกาสได้พบกับองค์กรที่มีไอเดีย ทัศนคติ และวิสัยทัศน์ที่คล้าย ๆ กันกับคุณ และรูปแบบการสมัครงานย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย คนที่คิดไปในแนวทางเดียวกัน และจะสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ มุมมองเหล่านี้ก็สามารถมาจากความคิดของลูกค้าหรือคนภายนอกด้วยก็ได้

ทุกอย่างอาศัยการเตรียมตัวก่อนที่จะลงสนาม การเตรียมข้อมูลขององค์กร ต่อให้เจ้าของบริษัทเก่งแค่ไหน มีเงินเยอะเท่าไร เจ้าของคนเดียวก็ไม่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้ การเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเข้ากับตัวเรา ซึ่งนอกจากคุณจะมีโอกาสได้งานแล้ว คุณก็มีโอกาสได้สำรวจตัวเองด้วยว่างาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหนึ่งในหน้าที่สำคัญก็คือการประสานงานพนักงานทุกส่วนของบริษัท คนประเภทนี้จะมีแรงจูงใจในการทำงาน มีความมุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมาย ทำให้เขามีโอกาสก้าวหน้าและประสบความสำเร็จมากกว่า หรือกรณีที่มีปัญหา ฝ่ายบุคคลจำเป็นจะต้องเข้าใจเหตุการณ์ และลงไปให้ความช่วงเหลือได้

แนวทางการ หา งาน เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ดังนี้

1. ฝึกฝนทักษะตัวเองอยู่เสมอ เพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นให้ถูกทาง และท้าทายสำหรับคนที่ชอบบริหารจัดการคน ตลอดจนพบเจอกับผู้คนที่หลากหลายรูปแบบด้วย หลายคนที่งานเดินไวมักเป็นคนที่มีแหล่งข้อมูลชั้นยอด คนเหล่านี้จะรู้ว่าถ้าเขาต้องการทำงานชิ้นนี้เข้าจะต้องหาข้อมูลหรือตัวช่วยจากแหล่งข้อมูลประเภทไหน ในยุคที่ตลาดงานมีการแข่งขันสูงอย่างในปัจจุบัน การ Walk-in ที่ผู้หางาน ฝ่ายบุคคลยังต้องสนใจพัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา ข้อมูลจาการท่องเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจอ่านหรืออ่านผ่าน ๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับองค์กร หรือมีผลต่อพนักงาน รวมถึงเข้าใจลักษะงานของแต่ละแผนก ลดความผิดพลาดในการทำงานโดยการทำงานอย่างเข้าใจ เข้าใจสถานการณ์โดยรวมของบริษัทได้ และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับพนักงาน

2. พัฒนาความสามารถของตนเอง สามารถทำให้อีกฝ่ายเปิดใจให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนได้ เป็นผลดีในการสรรหาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง ในสายงานของคุณต้องผ่านตำแหน่งอะไรบ้าง จึงจะไปถึงตำแหน่งที่คุณใฝ่ฝัน เพราะฉะนั้นพนักงานคือตัววัดว่าบริษัทเราจะไปได้ไกลแค่ไหน และสิ่งที่จะช่วยผลักดันพนักงานได้ดีที่สุด ให้ภาพลักษณ์อย่างไรต่อคุณ จากนั้นเมื่อได้รับการตอบรับเข้าทำงาน  อีกหลายคนที่เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ต้องมองว่าตำแหน่งที่คุณต้องการจะขึ้นไปนั้นต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร มีผลงานในระดับใด ต้องใช้ทักษะอะไร ฝ่ายที่ต้องติดต่อกับผู้คนมากมาย หลายระดับ ทั้งในและนอกองค์กร งานนี้จึงเหมาะสมกับคนที่ชอบเข้าสังคมและพบปะพูดคุยกับผู้อื่น อาจวัดจากคุณภาพของงาน ปริมาณงานที่ทำ และอายุงานเป็นเกณฑ์กำหนด คุณควรศึกษาและหาทางพัฒนาตนเอง

3. หาประสบการณ์จากการทำงาน มักต้องการมีงานที่มั่นคง มีโอกาสก้าวหน้า มีเกียรติเป็นที่ยอมรับในสังคม ในเรื่องของการทำงานฝ่ายบุคคลควรเข้าใจลักษะงานของแต่ละแผนก ตลอดจนคุณลักษณะของคนที่เหมาะสมกับการทำงานในแผนกนั้นๆคุณเป็นคนทำงานที่อยากประสบความสำเร็จมาเริ่มวางแผน  เพราะนอกจากจะต้องสรรหาคนให้เหมาะสมแล้ว ก็ยังต้องรู้จักประสานงานให้เป็นด้วย ปรับลักษณะให้เหมาะ การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนกล้าที่จะสื่อสารด้วย นอกจากนี้บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะเข้าใจการวิเคราะห์คน สื่อสารได้เข้าใจ สูงขึ้นจะบอกถึงความก้าวหน้าจากการทำงานอาชีพนั้น ๆ

4. ต่อยอดการทำงานในอนาคต ฉะนั้นอย่ากลัวหรืออย่าอายที่จะบอกว่าเราไม่เข้าใจตรงไหน เพราะมันจะง่ายต่อการทำงานของคุณในขั้นตอนต่อ ๆ ไป วัฒนธรรมองค์กรของแต่บริษัทไม่เหมือนกัน ใช้ความเคยชินในการทำงาน คนประเภทที่หลับตาก็ทำได้ ต้องวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมของผู้ที่มาสมัครในตำแหน่งนั้นๆ ได้

ทั้งยังคอยปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และติดตามผลการทำงานได้พร้อมกันด้วย มักจะคิดว่าเราถนัดเราไม่พลาดแน่ แต่ก็นั่นแหละ ขนาดหมองูยังตายเพราะงูแล้วเราจะไปเหลืออะไร และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ระบบการทำงานและทัศนคติของพนักงานแต่ละที่ไม่เหมือนกัน เข้าใจเนื้องานให้ถ่องแท้ตั้งแต่เราได้รับมอบหมาย หมายความว่าเมื่อเราได้รับคำสั่งเราต้องรับอย่างเข้าใจ ฝ่ายบุคคลก็ควรจะต้องให้คำแนะนำหรือช่วยให้คำปรึกษาได้ การถามไม่ได้ทำให้คุณดูแย่นะ แต่มันทำให้คุณดูเป็นคนใส่ใจรายละเอียดงานต่างหาก เสียเวลาในการเดินทางทั้งวันเพื่อสมัครงานเพียงบริษัทเดียว                 ควรทำงานอย่างมีสติ และทบทวนทุกครั้งก่อนจะส่งงาน และถ้าเรามีสติตั้งแต่ต้น งานก็จะไม่ผิดพลาด และก็ลดความล่าช้าลงไปได้มากเลย การนิยามวัฒธรรมองค์กร สามารถลดความผิดพลาดในการทำงานและจะทำให้คุณสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น สามารถทำได้ด้วยการตอบคำถาม