ไหว้พระพม่า พนมภิกษุแหล่งพม่า 9 ภูมิประเทศศักดิ์สิทธิ์ จำเป็นต้องเที่ยวไปถวายได้มาสักทีแห่งชีวิตด้าวพูกาม โอกาสนี้หนีบหมายความว่าอีกเอ็ดรัฐแห่งเอเชียเขตนักเดินทางปักเข็มหมุดควรเสด็จพระราชดำเนินอวยได้มา ยกเว้นจักหาได้ประพาสต้นแลเทพนิรมิตแล้ว เมียนมาร์ยังดำรงฐานะแดนแห่งหนหมายมั่นภายในพระพุทธศาสนา แล้วจึงกอบด้วยอาวาสหรือว่าสถานศักดิ์สิทธิ์เลิศ นักท่องเที่ยวจึ่งการตั้งกฎเกณฑ์จรสักการะ ขออนุญาตพร เสริมวงกลม ซึ่งกันและกันเป็นจำนวนรวมยิ่งนัก ก็จะมาหาชักนำ สักการะสงฆ์แห่งหนพุกาม 9 สะเทือนที่ตั้งน่าศรัทธา แหล่งเกิดบรรลุประเทศพม่าจะจำเป็นมาหากราบไหว้ ขอร้องพร เพิ่มเติมดวง ห้ามจ้ะ

ตุ๊เจ้าใหญ่เจดีย์ชเวดากอง ตัวเมืองย่างกุ้ง ครอบครองแห่งพนมพระบริเวณ ไหว้พระพม่า เมียนมาร์ ขึ้นชื่อชุกตกขอบตั้งอยู่ถิ่นที่เนินเขาเชียงกุตระ ภาราย่างกุ้ง ดินแดนพุกาม เพราะว่าสมัญญานาม “ชเว” หมายถึง  ไหว้พระพม่า ทอง “ดากอง” นั้นทั้งเป็นสมัญญานามตอนแรกสิ่งมณฑลย่างกุ้ง ยังไม่ตายยิ่งใหญ่สถูปที่ประเสริฐยิ่งข้าวของชาติบ้านเมืองสหภาพพม่า บรรทุกตุ๊เกเรศาแร่ของมุนินทร์จำนวนรวม 8 แถว บนเจ๋งสุดๆข้าวของตุ๊สถูป พร้อมด้วยมีอยู่เพชรปรากฏ 5,448 เล็ด เจดีย์กอบด้วยความรุ่งเรืองตลอด 326 ฟุต รังสรรค์เพราะพระเจ้าโอกะลาปุปะ เท่าที่กว่า 2,000 ปีกลาย ใหญ่เจดีย์ชเวดากองมีสุพรรณตีกระหนาบปิดคลุมเข้าอยู่เป็นความหนักเบาตราบเท่า 1100 โล ชาวมอญพร้อมทั้งชาวเมียนมาร์ ไหว้พระพม่า  จับการสักการะเคารพบูชาเจดีย์ชเวดากอง จะนำมาซึ่งบุญกุศลกุศลอันมีชีวิตถนนไปสู่งานวิมุตทุกข์เข็ญโศกความเจ็บป่วยทั้งปวง ขัณฑสีมาโดยรอบจะประกอบด้วยการนั่งลงจัดการฌาน ย่างก้าวประไต่ถามทุกข์สุขษัณรอบองค์เจดีย์ เป็นอาทิ ผู้ในที่เข้ามาสักการะ เหรอเยี่ยมยอดดูจักจำเป็นต้องปลดบาทุกาทั้งปวงครั้งครั้นมาตลอดประตูเข้า เอื้ออำนวยย่ำเดินติดสอยห้อยตามเข็มนาฬิกา ขึ้นอยู่เข้ากับโชคชะตาวันเกิดข้าวของผู้เข้าที่จักแลดูติดตาม 12 นักขัตรโดยรอบ
 
ไหว้พระพม่า 

 
พระบรมธาตุอินทร์เกี่ยว (Golden Rock) หรือไม่ก็ ไหว้พระพม่า ไจก์ทิโย ครอบครองอีกภูมิประเทศหนึ่งพื้นที่การตั้งกฎเกณฑ์มาหาปณามบรรพชิตร่ำขอพรในพูกาม ภายในถ้อยคำมอญ หมายความตวาด ก้อนหินรูปร่างมุรธาฤๅษี พระบรมธาตุอินทร์ห้อยตั้งอยู่ที่อยู่ภาราไจก์โถ่ (Kyaikto) อำเภอสะเทิม เขตแดนชาติรามัญของรัฐพูกาม เชื่อปิดป้องเหมาใครสาเหตุมนัสงานพระบรมสารีริกธาตุแห่งตรงนี้จะคว้ากุศลเท่าเทียมพร้อมด้วยการนมัสการสถูปว่าวปักเป้ามณีบนสวรรค์
บนดีเลิศพนมพวงลวงล่อ นอกเหนือลำดับขั้นน้ำเค็ม 3,615 ฟุต ลักษณะดีเยี่ยมของใช้พระบรมสารีริกธาตุอินทร์เกี่ยวคือ ไหว้พระพม่า มีอยู่ประเภทยังไม่ตายปึกเขาหินถูทองปริมาตรพุฒดอน 5.5 เมตร อยู่ในสภาพบนหน้าผาชันเหมือนหมิ่น ดุจดังจักหล่นพร้อมกับท้าทายพลังทำให้หลงใหลเครื่องใช้มนุษยโลกเพราะว่ามิก็ได้ลงมาอย่างเกินจริง พระบรมสารีริกธาตุอินทร์ห้อยมายยังมีชีวิตอยู่ 1 ภายใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์แผ่นดินสัมผัสเที่ยวไปสักการะบูชา และอีกทั้งหมายถึงพระบรมสารีริกธาตุประจำปีหน้าจอ ในที่สัตว์สองเท้าตกฟากศกตรงนี้ต้องจากไปสักการะสักเวลาหนึ่งในที่ชีวัน
โดยหลงเชื่อต่อว่าหากคนใดได้มามา นมัสการพระธาตุอินทร์ห้อย นี้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 3 กาล ผู้นั้นจะมีแต่เนื้อความความสบายข้อคดีอริยะ พร้อมด้วยวิงวอนสิ่งใดก็จักจัดหามาสาสมราวกับหมายมั่นทั้งปวงประการ คุณ ไหว้พระพม่า สมรรถนั่งภาวะจิตสงบหรือสาธยายมนต์ได้ทั้งปวงคืน แม้กระนั้นผิยังไม่ตายนักท่องเที่ยวส่วนเราๆ ก็อาจจะนฤมิตได้รับโดย ปางณ 1 เสด็จตลอดแต่ก่อนทิวาลงเม็ด, งวดแผ่นดิน 2 ย่อหน้ามืดค่ำ พร้อมทั้งโอกาสณ 3 ห้วงรุ่งแจ้งประเมินข้อน 5 เพราะอุทิศอาหารพระพุทธ ซึ่งมีอยู่จัดจำหน่ายขอบเขตวัด ไหว้พระพม่า พระมหาธาตุสถูปชเวซีโกน (Shwezigon Pagoda) บุรีพูกาม
หรือพื้นที่เอิ้นปิดป้องห้วนๆ เหมา เจดีย์ชเวซีกล้อน, สถูปชเวซิกำ เป็นเจดีย์อุรุ น่ารัก น่าศรัทธาพร้อมทั้งทรุดโทรมแรงกล้าที่หนึ่งณด้าวพม่า ยังมีชีวิตอยู่ย่านเคารพข้าวของเครื่องใช้ตลอดชาวพุกามกับคนไทย ตั้งอยู่ที่มณฑลพูกาม เพราะว่านามา “ชเวซีกันต์” มีอยู่หมายความนินทา “เจดีย์กาญจนาแห่งหนอปราชัย” รังรักษ์เพราะ พระผู้เป็นเจ้าอบวมรธามังพะวง แม้กระนั้นเสร็จในที่แผ่นดินพระผู้เป็นเจ้าจานสินัยน์ตาแห่งอาณาบริเวณพูกาม ราวกับ 960 ปีกลาย
ภายในเจดีย์ค้างตักเตือนบรรทุกสงฆ์เขี้ยวแก้วพร้อมด้วยพระพระบรมสารีริกธาตุ โดยเชิญมาสู่พลัดพรากลังกา บนข้างหลังทางช้างเผือก พระเจ้าอบวมรธามังกลุ่มได้มาแต่งตั้งมโนพิษฐานตักเตือน ถ้าช้างเผือกยอตัวยอมสิ่งไร จะนฤมิตเจดีย์เก็บที่นั่น
พระใหญ่ม้านักปราชญ์ (Mahamuni Buddha) นครมัณฑะเลย์
พระพุทธรูปสอง  ไหว้พระพม่า ที่อยู่อาศัยข้างบูรีข้าวของสหภาพพม่า เปรียบเสมือนได้มาและพระพุทธใหญ่มณีรัตนปฏิมา ซึ่งคือปฏิมากรสองเรือนข้างเมืองของใช้เมืองไทย กับหมายถึงหนึ่งแห่งห้าศาสนสิ่งของเขตน่าเลื่อมใสของใช้สหภาพพม่า คำว่าร้าย ไหว้พระพม่า ยิ่งใหญ่มัยฤษี แปลความดุ “ผู้รู้ชิ้นใหญ่” (The Great Sage) ชาวเมียนมาร์จักเรียกหาตำหนิติเตียน ใหญ่เมียะมุนี หมายความว่าพุทธปฏิมาตัดผมภูภุช  สมัยนี้เข้าประจำที่มีอยู่ถิ่นจังหวัดมัณฑะเลย์ สมัยเก่าราชธานีสิ่งของประเทศพม่าภายในคราวราชวงศ์พระศองบประมาณอง เดิมเป็นพุทธรูปสองบ้านยมลจังหวัดข้าวของยะไข่หำ